ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login Formกิจกรรม

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สนง.คลังจังหวัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สนง.คลังจังหวัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(29เม.ย.58) ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวของ โดยสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาเรื่องเครื่องชี้เศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาสของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแผนการส่งข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือนพร้อมเหตุผลสนับสนุนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้เศรษฐกิจ
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ..คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สำนักงานคลังจังหวัดจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน โดยวิเคราะห์จากเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการคลังจังหวัดนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงการคลัง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาในจังหวัด โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เพื่อสนับสนุนข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังที่สำคัญ ในการนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ประกอบด้วยเศรษฐกิจด้านอุปทานมีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น ส่วนเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ มีสัญญาณการขยายตัว และสะท้อนจากการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 29.3 และการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ1.4 และการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ 3.9 ส่วนรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาสเป็นการรายงานที่แสดงการคาดการณ์ ประมาณการณ์เศรษฐกิจไปข้างหน้า โดยมีการปรับประมาณการทุกๆ ไตรมาสโดยอาศัยข้อมูลเครื่องชี้เศรษฐกิจการคลังจังหวัด ในแต่ละด้านข้อมูลสถิติ GPP ซึ่งการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ประมวลโดยแบบจำลอง ด้วยวิธี    Management Chart เป็นเครื่องมือในการติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจของจังหวัด เป็นแบบจำลองที่แสดงถึงโครงสร้างที่สำคัญขององค์ประกอบในเศรษฐกิจจังหวัด ทั้ง 5 ภาค ที่สำคัญ ได้แก่ภาคเศรษฐกิจ ภาคการเงิน ภาครัฐบาล ภาคระหว่างประเทศ และภาคราคา เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงและเน้นการนำผลประมาณการไปใช้ในเชิงรุก

LAST_UPDATED2
 
ประมงจังหวัดขอเชิญชวนร่วมปล่อยปลาพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ประมงจังหวัดขอเชิญชวนร่วมปล่อยปลาพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

 

นายศุภวัช ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดปล่อยปลาพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ตลอดจนมีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน โดยกำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองท่าทอง วัดเขาพระนิ่ม หมูที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันฉัตรมงคล กำหนดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่น ประชาชน กลุ่มประมง นักเรียน นักศึกษาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1,000,000 ตัว ณ วัดทุ่งเชียด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ หากผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด กลุ่มบริหารจัดการด้านประมงโทร/077311117

 
พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่ามีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  สัปดาห์นี้แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณและการกระจายยังไม่มากพอ เกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะไม้ผลที่อยู่ในระยะติดผลอ่อน และเจริญเติบโตทางผลควรดูแลให้น้ำอย่างเหมะสม เพราะหากขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงหล่น ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ  นอกจากนี้ เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำผิวดินช่วยรักษาความชื้นภายในดิน
สำหรับบริเวณที่มีฝนตกในระยะนี้จะเป็นผลดีแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต แต่ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก เกษตรกรควรหมั่นสำรวจหากพบศัตรูพืชดังกล่าวควรรีบกำจัด

 
จ.สุราษฎร์ธานีจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

จ.สุราษฎร์ธานีจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. ขนาด7.8ตามมาตราริเตอร์ ความลึก 18 กม. บริเวณประเทศเนปาล  ที่ผ่านมา มีผลกระทบ 5 ประเทศ เนปาล อินเดีย จีน(เขตปกครองตนเองทิเบต) บังคลาเทศ และเกิดอาฟเตอร์ช็อกขนาดขนาดรุนแรงตามหลายครั้ง ทำให้บ้านเรือน อาคารในกรุงกาฐมาณฑ และเมืองใกล้เคียงถล่มลงมา มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,200 คน ผู้บาดเจ็บประมาณ 6,525 คน เนื่องจากขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และประเทศเนปาลเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่นับถือศาสนาพุทธ ที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางหลังใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร077-206683 หรือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย โทร026373516 โทรสาร 022432213

 
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 28 เมษายน 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนลักษณะอากาศ คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนในตอนกลางวันมีอากาศร้อน ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกความเร็ว15-30กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร  สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ และลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พระเทพฯ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ปั่นเพื่อแม่

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday78
mod_vvisit_counterYesterday543
mod_vvisit_counterThis week621
mod_vvisit_counterLast week3789
mod_vvisit_counterThis month621
mod_vvisit_counterLast month15076
mod_vvisit_counterAll days371606

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.221.20.110
,
Today: ส.ค. ๐๒, ๒๕๕๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner