ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login Formสถานีวิทยุโทรทัศน์

          

        

        

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ

นายมนูญ  ชมเชย  ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สาขาภาคใต้ตอนบน  เปิดเผยว่า  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ  จากการสนับสนุนงบประมาณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  จำนวน  200  จุดๆ ละ  10  คน  (คนตาบอด  9  คน  สตรีด้อยโอกาส  1  คน)  การเรียนการสอนประกอบด้วย  การนวดไทย  300  ชั่วโมง  การเขียน-อ่าน  อักษรเบรลล์  120  ชั่วโมง  การใช้ไม้เท้าขาว  120  ชั่วโมง  ระยะเวลาในการฝึกอบรม  3 เดือน  โครงการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดแบ่งเป็น  4  รุ่น คุณสมบัติเป็นคนตาบอดอายุระหว่าง  18-50  ปี  และไม่เคยฝึกอบรมนวดมาก่อน  ผู้เข้าฝึกอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนบน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  09 – 1647 – 3593, 077 – 282135  และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02 – 246 – 3835  ในวันเวลาราชการ

 
พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้ง ในช่วงวันที่ 11-12 ก.พ. มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนทางตอนล่างของภาค จะมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 13-17 ก.พ. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส  ในระยะนี้ทางตอนบนของภาคสภาพอากาศจะแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ  ระยะนี้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมบริเวณดินโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและช่วยรักษาความชื้นภายในดิน ส่วนเกษตรกรที่มีน้ำเก็บกักไว้ควรใช้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง  ช่วงวันที่ 13 -17 ก.พ. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับต้นพืชที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่านมา และควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

 
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนระวังการปลอมแปลงเอกสารเดินทางทำงานต่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนระวังการปลอมแปลงเอกสารเดินทางทำงานต่างประเทศ

 

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ไดรับแจ้งจากสำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ว่าได้รับแจ้งจากแรงงานจังหวัดระนองขอความช่วยเหลือแรงงานไทย 3 คน ซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซียผ่านการจัดหางาน โดยนายศิริรัตน์ ขุนทองจันทร์ เสียเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย จำนวน 50,000 บาท โดยตกลงทำงานในตำแหน่งช่างประกอบ อัตราจ้าง 120 บาท/ชั่วโมง หลังจากที่ไปทำงานปรากฏว่าแรงงานทั้ง 3 คน รับค่าใช้จ่ายไม่ไหว เนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าอาหารเอง  บางครั้งไม่ได้รับค่าจ้าง นายจ้างจ่ายไม่ตรงกำหนด และติดค่าจ้าง จึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย แต่ถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ จับกุมในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งจากการให้การของญาติ แจ้งว่าแรงงานทั้ง 3 คน ไม่มีส่วนรู้เห็นในการทำใบอนุญาตทำงานปลอมและไม่ทราบว่าเป็นเอกสารปลอม แต่นายอุสมาน บุญมาหล้า ซึ่งเป็นนายหน้าจัดหาคนงานเข้าไปทำงานเป็นผู้ดำเนินการให้

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว่า สำนักงานแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ได้ติดต่อประสานกุงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เพื่อหาหรือกรณีแรงงานไทยถูกจับกุมที่รัฐเคดาห์ ในข้อหาปลอมแปลงเอกสาร รวมทั้งได้มีการประสานงานจัดส่งหมายจับนายอุสมานฯ ของทางตำรวจไทย เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับ

ทั้งนี้ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งเตือนประชาชน ผู้ที่หางานทำในต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมจัดหางาน 022-456-708 และ 022-456-709 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-422-3 ต่อ 12

 
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนลักษณะอากาศ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อน แต่ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น และอากาศจะเย็นลง โดยจะมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2558 และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง เป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 
พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้ง ในช่วงวันที่ 10-12 ก.พ. ในช่วงวันที่ 11-12 ก.พ. มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนทางตอนล่างของภาค จะมีฝนบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 13-17 ก.พ. มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ในระยะนี้ทางตอนบนของภาคสภาพอากาศจะแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นพืชทรุดโทรม ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ระยะนี้น้ำระเหยมีมาก เกษตรกรควรคลุมบริเวณดินโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดินและช่วยรักษาความชื้นภายในดิน ส่วนเกษตรกรที่มีน้ำเก็บกักไว้ควรใช้อย่างประหยัด และวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงแล้ง  ช่วงวันที่ 13 -17 ก.พ. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับต้นพืชที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่านมา และควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday198
mod_vvisit_counterYesterday549
mod_vvisit_counterThis week1231
mod_vvisit_counterLast week3857
mod_vvisit_counterThis month14442
mod_vvisit_counterLast month17351
mod_vvisit_counterAll days319700

Online (20 minutes ago): 9
Your IP: 54.87.88.36
,
Today: เม.ย. ๒๘, ๒๕๕๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner