ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login FormBike For Mon Suratthani

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนประชาชนร่วมจัดกองทุนผ้าป่างานวันวิสาขบูชา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

จ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนประชาชนร่วมจัดกองทุนผ้าป่างานวันวิสาขบูชา

นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุธมณฑล มีมติให้จัดงานทอดผ้าป่าพุทธมณฑล ในวันวิสาขบูชา ของทุกปี สำหรับปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2558 โดยขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเวียนเทียนและถวายผ้าป่าพุทธมณฑล ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมจัดกองทุนผ้าป่ามาร่วมงานวันวิสาขบูชา เพื่อผ้าป่าพุทธมณฑล ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือร่วมบริจาคสมทบกองทุนผ้าป่าพุทธมณฑล โดยทางธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ปทจ.พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 
พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๐๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้ง  ในช่วงวันที่ 8-10 พ.ค. ตอนบนของภาคมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 11-14 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร  เกษตรกรที่เตรียมดินสำหรับปลูกพืชในระยะนี้ ควรเตรียมดินให้มีการระบายน้ำที่ดี และจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่เพาะปลูกเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในระยะต่อไป  ส่วนไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวสวนควรเก็บกวาดผลที่เน่าเสียและร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้ ไปกำจัดเพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยหลบซ่อนของโรคและศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน  ระยะนี้จะมีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจาย ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะ ทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

 
อบต.อิปันสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุ หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๐๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

อบต.อิปันสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุ หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12

นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบุกเบิกถนนหินผุภายใน หมู่ที่ 2,3,4,7,8,12 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทำการเกรดบดอัดพื้นทางเดิมพื้นที่ 37,927 ตารางเมตร ในปริมาตรหินผุ 3,025 ลูกบาศก์เมตร เกรดบดอัดแน่นใช้ปริมาตรดินถม 119 ลูกบาศก์เมตร ราคากลางเป็นเงิน 1,338,000 บาท ราคางบประมาณเป็นเงิน 1,337,000 บาท กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอิปันในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมายเลขโทรศัพท์ 077-369130 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.eipun.go.th และ www.gprocurement.go.th

 
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๐๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนลักษณะอากาศ ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน และร้อนจัดในบางพื้นที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่ง ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้ อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น “โนอึล” (NOUL) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางประเทศฟิลิปปินส์และเกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 
อบต.ถ้ำสิงขร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๐๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

อบต.ถ้ำสิงขร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายเผชิญ ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำสิงขร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างการดำเนินการ(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง เป็นเงิน 3,647,000 บาท กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30-10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้นที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-10.30 น. โดยโครงการบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และ www.thamsingkron.go.th  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7740-6195 ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พระเทพฯ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ปั่นเพื่อแม่

 

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday348
mod_vvisit_counterYesterday345
mod_vvisit_counterThis week1463
mod_vvisit_counterLast week2335
mod_vvisit_counterThis month10409
mod_vvisit_counterLast month12614
mod_vvisit_counterAll days517685

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.162.218.8
,
Today: มิ.ย. ๒๙, ๒๕๕๙
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner