ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

     

 

Login Formสถานีวิทยุโทรทัศน์

          

        

        

บทความ

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พยากรณ์อากาศประจำปีวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยกับนางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ช่วงนี้พยากรณ์อากาศ มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อากาศ 7วันข้างหน้าในช่วงวันที่ 13 และ 16-19 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชมความชื้นสัมพัทธ์80-90% ในช่วงวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย. จะมีฝนตกหนักมาก เกษตรกรควรติดตามเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ทางฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูก เมื่อมีฝนตกหนัก อนึ่ง ในช่วงวันที่12-13 พ.ย. และ วันที่ 16-18 พ.ย. บริเวณอ่าวไทยจะมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

LAST_UPDATED2
 
พยากรณ์อากาศประจำปีวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยกับนางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ช่วงนี้พยากรณ์อากาศ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อากาศ 7วันข้างหน้าในช่วงวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 14-15 พ.ย. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% ในช่วงวันที่ 12-13 และ 16-18 พ.ย. จะมีฝนตกหนักมาก เกษตรกรควรติดตามเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ทางฝั่งตะวันออก ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกเมื่อมีฝนตกหนัก อนึ่งในช่วงวันที่12-13 พ.ย. และ วันที่ 16-18 พ.ย. บริเวณอ่าวไทยจะมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนสมาชิก กสจ. เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างชองส่วนราชการ (กสจ.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอแจ้งกำหนดจัดอบรมโครงการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิก กสจ. เพื่อให้สมาชิก กสจ.ที่เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนในการดำรงชีพ โดย กสจ.กำหนดฝึกอบรมอาชีพร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 433 หมู่ที่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 และในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ สมาชิก กสจ. ที่สนใจที่ต้องการเข้าอบรมโครงการฝึกอาชีพ สามารถสมัครรับการอบรม โดยการกรอกใบรับสมัครเข้าการอบรมอาชีพ ส่งมายังสำนักงาน กสจ. ทางไปรษณีย์ และทางโทรสารหมายเลข 026341387-8 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี กลุ่มงานอำนวยการ โทร/โทรสาร 077272926

 
จ.สุราษฎร์ธานีประชุมแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

บ่ายวันที่ 12 พ.ย.55 นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด(คพจ.) ณ ห้องบัวผุด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 และพิจารณารับรองรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม อีกจำนวน 134 ราย นายวงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวปี 2555 ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 9.01 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าชดเชยส่วนต่างราคาเนื้อมะพร้าวแห้ง 7.30 ล้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดการคุณภาพ ขนย้าย และขนส่งเนื้อมะพร้าวแห้ง 1.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ 2.2 แสนบาท ค่าประชาสัมพันธ์ 2.7 แสนบาท โดยค่าชดเชยส่วนต่างราคากิโลกรัมละ 6 บาท ให้เกษตรกรได้รับจัดสรรจำนวน 1,216 ตัน โดยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อตามการดำเนินงาน และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และขอเบิกเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการและประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 490,000 บาท

 
พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

เช้าวันที่ (10 พ.ย.55) ที่วัดพัฒนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายกำธร วังอุดม เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช เปิดกรวยดอกไม้และอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ถวายแด่เจ้าอาวาศวัดพัฒนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวง เนื่องในโอกาสออกพรรษา พร้อมนำเงินถวายวัดธรรมบูชาเพื่อบำรุงพระศาสนาจำนวน 1.7 ล้านบาท โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และในวันเดียวกัน นายวิญูญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานชมรมน้ำใสใจจริง เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2555 ถวายแด่เจ้าวาส วัดไตรธรรมมาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในช่วงออกพรรษานี้ด้วย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday182
mod_vvisit_counterYesterday372
mod_vvisit_counterThis week182
mod_vvisit_counterLast week2956
mod_vvisit_counterThis month182
mod_vvisit_counterLast month14180
mod_vvisit_counterAll days272131

Online (20 minutes ago): 4
Your IP: 54.145.218.55
,
Today: ก.พ. ๐๑, ๒๕๕๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner