ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login Formสถานีวิทยุโทรทัศน์

          

        

        

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองผู้ว่าราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่บ้านพักศรีสุราษฎร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

วันที่ 30 ม.ค.56 (เวลา 15.30 น.) ณ บ้านศรีสุราษฎร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางลงพื้นที่บ้านศรี สุราษฎร์เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่และชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นเด็กและสตรีชาวพม่า ที่อพยพมาจากประเทศพม่า สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานนำส่งบุคคลต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง จับได้ที่ท่าเรือประมงหมู่บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 106 ราย ซึ่งทางบ้านพักและครอบครัวจังหวัดพังงา เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะให้การช่วยเหลืออีกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาคารสถานที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้อย่างพอเพียง จึงพิจารณาถ่ายโอน ชาวโรฮิงญา เด็กและสตรีชาวพม่า จำนวน 52 คน มายังที่พักบ้านศรีสุราษฎร์

ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวและได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดเช่น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานอื่นๆเพื่อช่วยเหลือขั้นพื้นที่ฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนและผลักดันต่อไป

 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่บ้านพักศรีสุราษฎร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

วันที่ 31 ม.ค.56 (เวลา 09.30 น.) ณ บ้านศรีสุราษฎร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านศรีสุราษฎร์เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่และชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นเด็กและสตรีชาวพม่า ที่อพยพมาจากประเทศพม่า สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานนำส่งบุคคลต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง จับได้ที่ท่าเรือประมงหมู่บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 106 ราย ซึ่งทางบ้านพักและครอบครัวจังหวัดพังงา เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะให้การช่วยเหลืออีกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาคารสถานที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้อย่างพอเพียง จึงพิจารณาถ่ายโอน ชาวโรฮิงญา เด็กและสตรีชาวพม่า จำนวน 52 คน มายังที่พักบ้านศรีสุราษฎร์ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพักพิงเป็นการชั่วคราวและได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลและให้การช่วยเหลือขั้นพื้นที่ฐานก่อนตามหลักสิทธิมนุษยชนและผลักดันต่อไป

ทั้งนี้ ดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จะต้องดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาความสะอาด และต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้พักพิงชาวโรฮิงญาสำหรับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมอบเครื่องใช้ต่างๆให้ในวันที่3กุมภาพันธ์ 2256

 
พยากรณ์อากาศประจำปีวันที่ 31 มกราคม 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงวันที่ 31 ม.ค.-2 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 3-6 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส อ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ข่าว

 
ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

นายสนอง ศรีนันทพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก) มีมติเห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี 2555 เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ การชดเชยการลดกำลังผลิตไข่ไก่ และการรวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ โดยดำเนินการในกิจกรรมแรก ด้วยการชดเชยการลดกำลังผลิตไข่ไก่ โดยชดเชยการปลดแม่ไก่อายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และสหกรณ์ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตัวละ 10 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทศัพท์ 077-272900 และทางเวปไซต์ www.dld.go.th/pvlo_urt

 
วันที่ 31 ม.ค.56 (เวลา 09.30 น.) ณ บ้านศรีสุราษฎร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

สุราษฎร์ธานี ดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านศรีสุราษฎร์เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังเจ้าหน้าที่และชาวโรฮิงญา ซึ่งเป็นเด็กและสตรีชาวพม่า ที่อพยพมาจากประเทศพม่า สืบเนื่องจากจังหวัดพังงาโดยด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานนำส่งบุคคลต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง จับได้ที่ท่าเรือประมงหมู่บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคูระบุรี จังหวัดพังงา จำนวนทั้งสิ้น 106 ราย ซึ่งทางบ้านพักและครอบครัวจังหวัดพังงา เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะให้การช่วยเหลืออีกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาคารสถานที่ที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้อย่างพอเพียง จึงพิจารณาถ่ายโอน ชาวโรฮิงญา เด็กและสตรีชาวพม่า จำนวน 52 คน มายังที่พักบ้านศรีสุราษฎร์ในเบื้องต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพักพิงเป็นการชั่วคราวและได้ประสานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลและให้การช่วยเหลือขั้นพื้นที่ฐานก่อนตามหลักสิทธิมนุษยชนและผลักดันต่อไป

ทั้งนี้ ดร.อรทัย ฉัตรภูติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จะต้องดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ การรักษาความสะอาด และต้องจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้พักพิงชาวโรฮิงญาสำหรับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมอบเครื่องใช้ต่างๆให้ในวันที่3กุมภาพันธ์ 2256

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday398
mod_vvisit_counterYesterday536
mod_vvisit_counterThis week3410
mod_vvisit_counterLast week3366
mod_vvisit_counterThis month15929
mod_vvisit_counterLast month15958
mod_vvisit_counterAll days303836

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.159.215.49
,
Today: มี.ค. ๒๘, ๒๕๕๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner