ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login FormBike For Mon Suratthani

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พยากรณ์อากาศอุตุนิยมวิทยาเกษตร ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้ง   มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 21-24 พ.ค. ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 -2 เมตร ระยะนี้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นกว่าระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรขุดลอกคูคลอง และทางระบายน้ำอย่าให้ตื้นเขิน เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตร เมื่อมีฝนตกหนัก
พื้นที่ซึ่งมีฝนตกในระยะที่ผ่านมา เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผลลดลง

 
จ.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

จ.สุราษฎร์ธานีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

วันนี้(20พ.ค.58) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนิพนธ์ หนูแป้น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด  เพื่อการพัฒนาศักยภาพยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และสามารถสร้างนวัตกรรม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เห็ดแครง ของกลุ่มวิสาหกิจไชโยฟาร์ม อำเภอพุนพิน แชมพูสมุนไพรของกลุ่มนางไพรเขานาใน อำเภอพนม และหมอนยางพาราของสภาองค์กรชุมชนตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิมซึ่งผู้ผลิตทั้ง 3 รายได้มีการพัฒนาต่อยอด เตรียมพร้อมเข้าร่วมประกวด KBO คอนเทสต์ ระดับประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม2558

นายนิพนธ์ หนูแป้น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านมา ถือ ได้ว่ามีความสำเร็จอย่างยิ่งในการช่วยให้กลุ่ม องค์กร ประชาชน ในระดับชุมชนได้รับโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากมีจำนวนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนมาก ย่อมส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่แต่ละกลุ่มผลิตออกมา มีความคล้ายคลึงกันบ้าง  หรือเกิดการลอกเลียนแบบกัน และเมื่อนำสินค้าออกสู่ตลาด ก็มีการขายตัดราคากันบ้าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดทักษะ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างถูกต้อง จึงได้มีการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชุนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBOจังหวัด เพื่อต้องการที่จะเชื่อมประสานองค์ความรู้ที่มีใน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลาดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ปราชญ์ OTOP จัดตั้ง และพัฒนาเป็นเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด มาร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยได้มีการร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละเรื่องสู่กระบวนการ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP   ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการของตลาดในแต่ละระดับ อันจะช่วยลดปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ และช่วยให้มีผลิตภัณฑ์ OTOP ใหม่ๆ เกิดขึ้นโดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิม

 
จ.สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

จ.สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

นางสุวรรณา ทรัพย์มี ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาดาดฟ้าศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี 326 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์0-7731-2500 ต่อ 106 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

 
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชิญชวนร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชิญชวนร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558

นายเกรียงศักดิ์ มากมี ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้มาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 จึงได้จัดให้มีการประกวด 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในส่วนระดับจังหวัดมีการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของเครื่องใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป และประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ คือนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท และประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ชนะเลิศเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร/โทรสาร 0 7728 7156 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางwww2.suratthani.go.th/onre ในวันเวลาราชการ

 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สอบราคาจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 สอบราคาจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์

นางสายสมร สิทธิโชค ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์(ปูนคอรีน ชนิด 65%) จำนวน 494 ถัง ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 ราคากลางในการการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงินราคาถังละ 2,083.33 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือราคาถังละ 2,229.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 535 บาท (ค่าเอกสาร 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 35 บาท) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ 31/15 ม.3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ในวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7720-0517 ในวันและเวลาราชการ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

พระเทพฯ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ปั่นเพื่อแม่

 

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday251
mod_vvisit_counterYesterday349
mod_vvisit_counterThis week251
mod_vvisit_counterLast week2635
mod_vvisit_counterThis month10585
mod_vvisit_counterLast month11267
mod_vvisit_counterAll days494662

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 107.20.75.142
,
Today: เม.ย. ๓๐, ๒๕๕๙
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner