ถวายพระพรออนไลน์

ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด

Login Formกิจกรรม

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 สุราษฎร์ธานีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 สุราษฎร์ธานีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

นายทวี  สกุลเวช  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  เปิดเผยว่า  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  สุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  สนับสนุนโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน  ตำแหน่งนายช่างโยธา  จำนวน  20  อัตรา  และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  4  อัตรา  ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนอำนวยการ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  สุราษฎร์ธานี  เลขที่  104  หมู่ที่  3  ถนนพ่อขุนทะเล  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่บัดนี้  -  24  เมษายน  2558  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ  ในวันที่  28  เมษายน  2558  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  สุราษฎร์ธานี  และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  http://drr11.drr.go.th    ในวันที่  30  เมษายน  2558  มีการสอบสัมภาษณ์ ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  สุราษฎร์ธานี  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนอำนวยการ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่  11  สุราษฎร์ธานี  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  077 – 405294  ต่อ  115

LAST_UPDATED2
 
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ

นายธีรยุทธ์  หล่อเลศรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดเผยว่า มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องราต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยโครงการอบรม หลักสูตร หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 และ โครงการอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 9-19 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทร. 0-2141-1034,0-2141-0709 โทรสาร. 0-2143-9860 หรือ www.frda.or.th

 
การประปาส่วนภูมิภาคหลังสวน จ้างเหมางานโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้กับเทศบาลตำบลวังตะกอ ตามแนวถนนสาย วังตะกอ-หาดยาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประปาส่วนภูมิภาคหลังสวน จ้างเหมางานโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้กับเทศบาลตำบลวังตะกอ ตามแนวถนนสาย วังตะกอ-หาดยาย

นายวิจิตร์  เกิดบางกา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคหลังสวน มีความประสงค์จะจ้างเหมางานโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้กับเทศบาลตำบลวังตะกอ ตามแนวถนนสาย วังตะกอ-หาดยาย หมู่ที่ 8-9 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน เลขที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวน ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบใบเสนอราคา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 5,350.- บาท ได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน เลขที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในเวลา 08.30 – 15.30 น.  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0-7754-1171 , 0-7754-1271

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

นายสมโชค  อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านครามบน หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. และกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00-14.30 น. พร้อมมอบหมายเลขประจำตัว(User ID) และรหัส (Password)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.chonlakram.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7734-7000-1

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีขายทอดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งของทางราชการ จำนวน 2 รายการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

จังหวัดสุราษฎร์ธานีขายทอดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งของทางราชการ จำนวน 2 รายการ

นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขายทอดครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งของทางราชการ จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ TOYOTA Camry ขนาดเครื่องยนต์จำนวน 4 สูบ 1998 ซีซี หมายเลขทะเบียน กม 4348 สุราษฎร์ธานี และ คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน กม 3905 สุราษฎร์ธานี ราคาขั้นต่ำของการประมูลเป็นเงิน 230,000.- บาท กำหนดการขายทอดตลาด โดยการประมูลด้วยวาจา ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 เมษายน 2558  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และผู้เข้าประมูลราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าประมูล ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30-09.50 น. และสามารถตรวจดูสภาพรถยนต์ได้ ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00-09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-7727-2926 โทรสาร. 0-7728-2173

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

  

   

   

   

      

ปั่นเพื่อแม่

ลิ้งค์ภายนอก

 อินทราเน็ตกรมประชาสัมพันธ์

 อีเมล์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

บุคคลกำลังออนไลน์

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday246
mod_vvisit_counterYesterday618
mod_vvisit_counterThis week246
mod_vvisit_counterLast week3899
mod_vvisit_counterThis month2501
mod_vvisit_counterLast month18137
mod_vvisit_counterAll days358410

Online (20 minutes ago): 10
Your IP: 54.166.198.6
,
Today: ก.ค. ๐๕, ๒๕๕๘
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-283970 , 077-223468
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner