ขอบคุณสำหรับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
ทำเนียบหัวหน้าส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.google.co.th
www.yahoo.com
www.hotmail.com
www.gmail.com
    หนังสือพิมพ์
    โทรทัศน์
    สถานีวิทยุ
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
7 รอบ 84 พรรษา

พระมารดาแห่งการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
   ภาพกิจกรรม   
       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานกาแฟยามเช้า ผู้ว่าฯพบสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จวนผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม..
.
       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม...
 

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุาษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี วันรักแม่ รักษ์ทะเล ครั้งที่ 4 ณ บริเวณสะพานท่าเทียบเรือบ้านโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพกิจกรรม...


  

  ประกาศสอบราคา

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาหมายแนวเขตและปักหลักแสดงอาณาเขตตามความเหมาะสมของพื้นที่เขตอภัยทานป่าชายเลน ตามโครงการสร้างโลกสีเขียว ปี 2556 New!

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Icon for outdoor adventure
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ (ครั้งที่ 2) New! 30 ก.ค.56

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมป้ายสื่อความหมายระยะทาง 17 กิโลเมตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Icon For Outdoor Adventure) ปี 2556 New!


ประกาศทั่วไป

แบบคำขอให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ลซ.1

แบบใบรับรองอาชีพ คำขอเลื่อยโซ่ยนต์

นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถิติคดีป่าไม้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติการป่าไม้ประเทศไทย
ล่าสุด ปี 53


ข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 


 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. / โทรสาร   0 7728 7156
WEBMASTER : Natthapong Yodmuang
 Email            : np3136ym@yahoo.com